DELA

Landskapet ratar kungsgårdsfärg?

Ska landskapsregeringen eller kommunen få bestämma hur färgen på de nya byggnaderna vid anrika Haga kungsgård ska vara?
Byggnadsordningen och landskapets ansvar för kulturmiljöer och byggnader står mot varandra, fast de har samma slutmål.
Rött med foderlister i annan färg är Saltviks byggnadsnämnds besked om hur Haga kungsgårds nya arrendatorer ska få färgsätta nybygget i det anrika området.
Järnvitriol och inga foderlister alls anser landskapsregeringen.
Ärendet är aktuellt nu eftersom byggnadsnämnden gett sitt utlåtande om nybygget och landskapsregeringen skickat in ett rättelseyrkande i frågan.
I rättelseyrkandet skriver landskapsregeringen att kommunen vill att nybyggets proportioner ska efterlikna de gamla byggnaderna.
– Det säger vi inget om, påpekar Nordback.
Man är helt på det klara med att de nya byggnaderna ska bli moderna, men färgerna behöver passa in enligt kommunens byggnadsordning.
I arrendeavtalet mellan landskapet och arrendatorerna står att byggnadernas träfasader och portar ska färgsättas med grågrön färg. Runt fönster ska det heller inte få finnas foderlister.
Landskapsregeringen konstaterar att arrendatorerna har i detta skede att välja på om de ska bryta mot kommunens eller landskapets anvisningar och föreslår att kommunen tar bort sina rekommendationer om färgsättningen.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds