DELA

Landskapet letar efter personal och fartyg

Om strejken på skärgårdsfärjorna bryter ut lagom till midsommar behövs extra fartyg och personal för att upprätthålla någon slags trafik. Under helgen har trafikavdelningen sökt alternativ till fartyg och tillgänglig personal.
– Det enda vi kan säga är att vi försöker garantera färskvaruleveranserna, säger trafikminister Veronica Thörnroos (C).
På Ålandstrafikens hemsida förvarnas resenärer om att en strejk på skärgårdsfärjorna kan bryta ut den 23 juni.
– Landskapsregeringen strävar i händelse av strejk till att i första hand säkra varu- och andra nödvändiga transporter till och från skärgården. Vid en eventuell strejk kommer Ålandstrafikens personal att kontakta bokade resenärer angående om- och avbokningar. Hemsidan kommer att uppdateras kontinuerligt med tillgänglig information, skriver man.
På trafikavdelningen kartlägger man alternativ till fartyg och tillgänglig personal på Åland och i närregionerna för att ha backup ifall strejken blir ett faktum.
– Vi arbetar på flera spår, sade trafikminister Veronica Thörnroos (C) i fredags.

Olaglig
Det som försvårar arbetet är att strejken är olaglig, menar Veronica Thörnroos.
– En laglig strejk följer ett strängt regelverk där man vet hur turerna gör och hur de skall skötas. Men eftersom det här är en olaglig strejk, det har vi fått klart från riksförlikningsmannen, har vi inte regelverket att falla tillbaka på. Jag säger inte att en strejk någonsin är enkel att sköta, men nu är det ännu svårare. Det är som att spela monopol och bara ena parten följer reglerna.
Vad är skillnaden på en laglig och olaglig strejk?
– Om det hade varit en laglig strejk hade fått veta om den två veckor på förhand. Då kan vi koppla in riksförlikningsmannen och han kan till och med förbjuda en strejk. Från arbetsgivarsidan kunde vi vid en laglig strejk också ha använt oss av lockout, det vill säga stänga av arbetstagarna.
Man överväger alternativ med landskapets färjor och reservpersonal och även alternativet med helt andra fartyg som kan bedriva persontransporter och godstransporter.
Håller turlistorna?
– Nej, det blir störningar i trafiken. Vi kan inte få tag på åtta stora fartyg på en gång.

Läs mer om strejkhotet i måndagens Nya Åland

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax