DELA

Landskapet kräver 8,3 miljoner av Ålands industrihus

Senast den 14 november ska samhällsägda aktiebolaget Ålands industrihus betala tillbaka 8,3 miljoner euro som landskapet gett i otillåtet statsstöd.
2 miljoner av totalsumman är räntor som hopat sig sedan 2006.
I går gav landskapsregeringen ut ett pressmeddelande med detta innehåll. Stödet återkrävs med anledning av EU-kommissionens beslut som kom den 13 juli i år. Kommissionen konstaterade att landskapsregeringens åtgärder är oförenliga med EU-reglerna om statligt stöd.
Av beloppet som återkrävs är cirka 4,8 miljoner euro kapitaltillskott och 1,5 miljoner lånegarantier som dåvarande landskapsregering gav när I tiden-komplexet byggdes på Klinten i Mariehamn och hyrdes ut till olika företag.
I pressmeddelandet heter det att landskapsregeringen ska samråda med Ålands industrihus styrelse om storleken på det krav som gäller lånegarantierna och om hur bolaget ska göra för klara av återkravet.
Läs mer i torsdagens Nya Åland!

annika.orre@nyan.ax