DELA

Landskapet köper tomt av Ömsen

Landskapet ska köpa en del av granntomten norr om polishuset i Mariehamn.
– Det är för att få byggrätt för polishuset, säger Sten Eriksson, vid landskapets byggnadsbyrå.
Ålands landskapsregering har ska ingå ett föravtal om att köpa en del av tomten. Först på fredag blir avtalet offentligt och före det kan inte Sten Eriksson berätta hur stor köpesumman är.
Tomten, den som Ålandstrafikens hus står på, köps av Ålands ömsesidiga.
– Vi ingår ett föravtal för att få byggrätt för polishuset. Det måste göras en nyplanering av tomten innan vi kan få byggrätt. När planen är klar verkställer vi köpet.
Nyplaneringen kan ta upp till ett år tror Sten Eriksson. (ns)