DELA

Landskapet klubbade förslag om två gång- och cykelvägar

Två nya gång- och cykelvägar har kommit ett steg närmare ett förverkligande.
I går fastställde landskapsregeringen i plenum den vägplan gällande anläggandet av en gång- och cykelväg samt gång- och cykeltunnel vid landsväg 3 i Lemland Söderby. Planen innebär också att södra Söderbys korsningsområde flyttas. Förslaget till vägplan har funnits framlagt i Lemlands kommun, men inga anmärkningar kom fram och kommunen meddelade i början av mars, landskapsregeringen att man förordar förslaget under förutsättning att vissa detaljer åtgärdas.
Landskapet godkände också att en vägplan för anläggandet av en separat gång- och cykelväg mellan Västerkalmare vägskäl och Solbergets bostadsområde i Jomala Västerkalmare ställs ut för påseende. Området har länge varit i hetluften och både boende och kommunpolitiker har påtalat bristen på trafiklösning. Den föreslagna vägplanen innehåller nu en 460 meter lång gång- och cykelbana längs den norra sidan av landsväg 3. (mw)