DELA

Landskapet kan få böter

Landskapet Åland, största arbetsgivaren med lite drygt tusen anställda, saknar den jämställdhetsplan som lagen kräver av alla företag med minst 30 anställda.
– Det är inget vi är stolta över, suckar vikarierande personalsekreterare Fredrik Pettersson.
2005 skärptes den finländska – och åländska – lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Det nya var att arbetsgivare i företag med 30 anställda eller fler är tvungna att göra upp en jämställdhetsplan där det klart och tydligt ska framgå vilka mål företaget har med jämställdhetsarbetet och hur målen ska nås. Planen ska särskilt gälla lön och andra vilkor i anställningsförhållandet, heter det.
*** Planen ska enligt lagen innehålla följande:
*** Kartläggning  Hur är fördelningen kvinnor/män i olika arbetsuppgifter, vilka löner betalas och vad finns det för skillnader?
*** Åtgärder. Målet är jämställdhet och lönejämställdhet.
*** Utvärdering. Ska göras minst vart tredje år, om det inte görs årligen.
Det räcker alltså inte med en allmänt uttalad policy om att företaget strävar till jämställdhet. Det krävs ett aktivt jobb av arbetsgivarna.
Också den tidigare lagen från 1995 stadgar om jämställdhetsarbete inom företag med mer än 30 anställda, men mera allmänt. Straffet för företag som bryter mot kravet på jämställdhetsplan är böter.

Varför inte landskapet?
Hur kan det då komma sig att landskapet, som är Ålands största arbetsgivare och som i kraft av sin ställning borde föregå med gott exempel, inte har någon jämställdhetsplan trots att lagen funnits i elva år?
Fredrik Pettersson, som vikarierat som personalsekreterare inom landskapet sedan januari i år, berättar att det till stor del handlar om att det varit en ovanligt stor rotation på posten under lång tid.
– Ända sedan Britt Lundberg blev tjänstledig för snart två valperioder sedan har personalsekreterarna avlöst varann.
Kristina Sundman har tjänsten ordinarie, men hon har varit sjukskriven i olika perioder och är det även nu.
Fredrik Pettersson kan inte svara på varför arbetet inte startade redan 1995. Men nu är det i gång, berättar han.
– Tidigare i veckan träffades Britt Lundberg, ansvarig för jämställdhetsfrågor i landskapsregeringen, jämställdhetsinspektör Vivan Nikula och jag för att börja arbeta med planen. Vi har allt material samlat.

Med i budgeten
I landskapsbudgeten för 2006 finns inskrivet att planen ska göras upp i år.
Fredrik Pettersson tror att det finns mycket att göra när det handlar om jämställdheten inom organisationen.
– Det behöver inte handla om enbart löner, utan också rekrytering, besluten om vem som får gå på utbildningar och andra bitar bör vi gå igenom.
Lönerna är inte lätta att göra något åt, konstaterar han – olika avtal och lönesystemet i sig komplicerar.
– Men vi ska göra vårt bästa i samarbete med facken för att nå målet om lika lön för lika arbete.