DELA

Landskapet häver avtal om Vårdöbron

Landskapsregeringen häver entreprenadavtalet med Bygg ab för reparationen av Vårdöbron. Men frågan huruvida bron ska renoveras eller byggas ny är fortfarande obesvarad.

I dag på förmiddagen väntades infrastrukturminister Veronica Thörnroos ge besked om vilket alternativ som blir aktuellt för Vårdöbron. Men istället beslutades att entreprenadavtalet med Bygg ab, som anlitats för att renovera bron men vars arbete har stått stilla sedan september i väntan på beslut, hävs. Den gällande lagstiftningen ger inte möjlighet att genom direktupphandling göra så omfattanade ändringar eller tillägg som det den senaste tiden har visat sig att Vårdöbron behöver.
De beräknade kostnaderna för de föreslagna åtgärderna kan överstiga fem miljoner euro, vilket är EU:s tröskelvärde för byggentreprenader. Därför måste nu det gällande avtalet sägas upp och en ny upphandling inledas, meddelar landskapsregeringen.
Hur Vårdöbrons framtid ser ut är alltså ännu oklar.
– Det här är en tvåstegsraket. Det första steget är att häva avtalet och i nästa skede, som jag hoppas är inom en snar framtid, beslutar vi om vi går in för en renovering eller en nybyggnation, säger Thörnroos till Nya Åland.
Lyssna på telefonintervjun med minister Thörnroos genom att klicka på bilden ovan.(mw)


Läs mera i måndagens tidning!