DELA

”Landskapet har ett ansvar”

Näringsminister Torbjörn Eliasson (C) säger att landskapet har ett ansvar för att garantera att fiskyngelproduktionen upprätthålls.
– Vi kan inte lämna de åländska vattnen tomma.
Nyan skrev i går om den oro som finns bland åländska stuguthyrare beträffande den framtida fiskyngelproduktionen vid Guttorp. Med anledning av artikeln vill Torbjörn Eliasson understryka att det är landskapets ansvar att det ska finnas fisk i de åländska vattnen.
– Exakt hur det ska lösas jobbar vi på just nu. Man måste välja en väg. Ju förr desto bättre.
Torbjörn Eliasson säger att han ägnat en hel del tid åt frågan, bland annat var han ordförande för finansutskottet när lagtinget behandlade 2010-års budget där Guttorps framtid lyftes på bordet. I fredags besökte han anläggningen för att diskutera frågan med personalen. Han säger att han har förståelse för den oro som finns både bland personalen och bland yrkes-, sport- och fritidsfiskare.

Flera alternativ
Privatiseringen av fiskyngelproduktionen är ett alternativ.
– Men det kan vara så att det är svårt att göra business på det.
Näringsavdelningen funderar också på om det går att driva odlingen i landskapets regi, men på andra sätt än i dag. Kostnader, kapacitetsutnyttjande och eventuella exportmöjligheter, allt sätts under lupp.
– Finns det möjligheter att göra det effektivare? Att köra för fullt är viktigt.
Torbjörn Eliasson tycker också att prisbilden bör ses över.
– Någon måste ju betala.

Import
Att köpa in fiskyngel utifrån diskuteras också. Att köpa motsvarande mängd öringsyngel som Guttorp producerar på ett år skulle kosta runt 400.000 euro, säger Torbjörn Eliasson.
– Det är ungefär vad det kostar att driva Guttorp per år.
Guttorp är en fin anläggning, säger Torbjörn Eliasson.
– Det är inte så många år sedan vi satsade 1,2 miljoner euro på den.
Näringsvdelningen bereder, som Nyan tidigare berättat, ett beslutsunderlag som lämnas till landskapsregeringen i höst.

ANNIKA KULLMAN