DELA

Landskapet försvarar Skarven-beslag

Landskapsregeringen vidhåller att man gick korrekt tillväga när Skarveninspektören Göran Holmbergs dator beslagtogs och hans arbetsrum låstes i november i fjol.

Bakgrunden till händelsen är landskapsregeringens beställning av en ny isgående skärgårdsfärja i juni 2006. Efter stora förseningar och försumlighet från kontraktsvarvet, samt en tillkommande faktura på närmare en halv miljon euro som det inte fanns budgetmedel för, polisanmäldes ärendet.
En utredning visade att beställningarna som Holmberg ansvarade för inte skett på ett behörigt sätt.
Göran Holmberg anmälde landskapsregeringen för att ha beslagtagit hans dator och olovligen satt lås på hans dörr. Riksdagens justitieombudsman startade en utredning.
I regeringens protokoll står det att it-enheten haft mycket svårt att säkra informationen på annat sätt än att beslagta datorn.
– I syftet att bevara allt material för en kommande granskning och eventuell förundersökning beslutade därför förvaltningschefen den 13 november i fjol om åtgärden att låsa projektledarens rum.
På basis av detta anser regeringen att de skött sina kort rätt.
CECILIA LINDVALL
cecilia.lindvall@nyan.ax