DELA

Landskapet försvarar byggstöd

Landskapet har inte beviljat Ålands industrihus otillåtet stöd för I Tiden-bygget på Klinten, och hyresavtalen är marknadsmässiga.
Det är i korthet regeringens svar på det besvär som Dalbo affärsfastigheter lämnat till högsta förvaltningsdomstolen (HFD)
HFD låter inte landskapsregeringen verkställa beslutet om att bevilja Ålands industrihus en landskapsgaranti på nästan 2,6 miljoner euro för den andra etappen av I Tiden-bygget.
Det förbudet begär landskapet nu att HFD upphäver så fort som möjligt.
Dalbo affärsfastigheters delägare Tomas Brunberg och Gert Sviberg, som har juristen Marcus Måtar som ombud, har planer på att bygga flera affärs- och kontorsbyggnader i Dalbo.
De anser att landskapsregeringens stöd till Ålands industrihus gör det svårt för dem att konkurrera enligt marknadsmässiga spelregler.


Vinst på sikt
Ett av argumenten är att regeringen stöder ett projekt som inte gått med vinst.
Den kritiken bemöts nu med att landskapet skall se till den långsiktiga effekten av sina investeringar.
Det är inte ovanligt i affärsvärlden att det tar några år innan kostnaderna anpassats till intäkterna och företaget går med vinst, skriver regeringen i sitt svar. Prognosen för Ålands industrihus 2007 är ”ett positivt resultat”.
Marknadsmässiga hyror i nybygget skall ge ett fortsatt positivt resultat ”förutsatt att inga överraskningar sker på marknaden”.
Och hyresnivån är högre än motsvarande hyror i centrala Mariehamn. De fastighetsmäklare som landskapet anlitat har kommit fram till att den genomsnittliga hyran för kontorslokaler är 11,80 euro per kvadrat inklusive moms.
Ålands industrihus kvadratmeterhyra är 23,20 euro inklusive moms för färdiga lokaler och 16,10 för lokaler där hyresgästerna själva anpassar sina utrymmen.


Fritt fram för andra
Det är fritt fram för företag från andra EU-länder att hyra lokaler i I Tiden om det finns plats, och fastigheterna kan ha hyresgäster vars verksamhet inte berör andra medlemsstater.
Därför anser regeringen att det inte räcker med att hävda att det finns en möjlighet att stödet kan påverka handeln mellan EUs medlemsstater. Dalbo affärsfastigheter bör kunna visa att det finns en ”viss grad av sannolikhet” att så är fallet.

PATRIK DAHLBLOM

redaktion@nyan.ax