DELA

Landskapet förbereder sig för pensioner

Nu har landskapsregeringen antagit en personalförsörjningsplan för att möta de många kommande pensioneringarna.
En tredjedel av landskapets personalstyrka går i pension inom tio år. Redan under de fem kommande åren uppnår 160 personer pensionsåldern.
De verksamheter som har störst antal pensionsavgångar att vänta är trafikavdelningen med 55 stycken, 33 från landskapets skolor, 19 från kansliavdelningen och från utbildnings- och kulturavdelningen pensioneras 13 personer.

Anpassa
Landskapet står nu inför utmaningar när det gäller att tillgodose person- och kompetensbehovet och ser därför över struktur och organisation som ska anpassas till de ekonomiska och personella resurserna.
Anställningsvillkor, arbetsmiljö och ledarskap behöver utvecklas. Därtill behövs en personalförsörjningsplan med strategier för rekrytering, kompetensutveckling och hantering av personalförändringar, skriver personalchef Helene Åsgård i ett pressmedelande. (tl)