DELA

Landskapet får inga pengar från Skarvenvarvets konkursbo

Landskapsregeringen kan inte längre räkna med att få några medel från konkursboet efter varvet som byggde M/S Skarven. Det uppger man i ett pressmeddelande.
Så här skriver landskapet i pressutskicket:
”Redan i februari 2011 konstaterade en skiljedomstol i Stockholm att varvet BLRT Shipbuilding Ltd i Litauen skulle betala landskapet ersättning för att leveransen av landskapsfärjan M/S Skarven var försenad och dessutom hade brister. I maj samma år försattes varvet i konkurs, och några pengar betalades inte ut till landskapsregeringen. Enligt uppgift hade varvet strax innan konkursen fört över tillgångar till andra bolag inom samma koncern. BLRT Shipbuilding Ltd:s konkursbo, i vilket landskapsregeringen är största fordringsägare, fattade då ett beslut om att inleda en återvinningsprocess. Den därefter utsedde konkursförvaltaren såg goda möjligheter till återvinning av medel som förts ut ur bolaget och även en annan oberoende bedömning delade konkursförvaltarens åsikt, varför konkursboet inledde en process mot ett dotterbolag till varvet.
Konkursboet fick rätt i sak i tingsrätten i Tallinn. Motparten överklagade dock domen till hovrätten, som gick på en annan linje och högsta domstolen väljer nu att inte ge prövningstillstånd i ärendet.
Fordran mot konkursboet står följaktligen kvar, men konkursboet konstateras vara utan medel.
Eftersom det är konkursboet som varit part i ärendet gentemot motparten i återvinningsprocessen, har landskapsregeringen inga krav på sig att stå för några rättegångskostnader för motparten.”