DELA

Landskapet får både ris och ros av näringslivet

– Det offentliga upphandlandet är under all kritik, anser näringslivet i årets första trendbarometer.
Regeringens satsningar inom entreprenörskap får däremot vitsordet berömliga.
Ålands näringsliv har publicerat den första trendbarometern för 2013. Barometerns syfte är att mäta hur den sittande landskapsregeringen uppfyller sina vallöften till företagarna.
Åtgärder inom fyra områden har granskats, rubrikerna är Enkelhet & gränsdragning, Konkurrenskraft, Varumärket Åland och Entreprenörskap. Skalan går från 4-10 där 4 är underkänt och 10 utmärkt.
Inom Enkelhet & gränsdragning får landskapet vitsordet 8 som motsvarar ett gott betyg. Det är två steg högre än i den senaste trendbarometern som publicerades i september.
Men helt nöjda med reformarbetet är näringslivet inte:
– Vi blir dock lite oroliga över att landskapsregeringen själva inte har en klar målsättning. Det är förvisso bra att hämta in åsikter och låta så många som möjligt vara med i processen men vi tror att det kunde vara bra om landskapsregeringen åtminstone satte upp en målbild. Risken är annars att vi hamnar i en situation där ingen tar ansvar för helheten, skriver Daniel Dahlén, vd för Ålands näringsliv..
Vad upphandlingen beträffar skräder man inte orden:
– Det offentliga upphandlandet är under all kritik. Vi vill att Ålands landskapsregering, som tillsynsmyndighet, tar ett djupare ansvar för denna fråga. Vi upplever att våra medlemmar allt mer sällan får möjligheten att vara med och bjuda på offerter samt att systemet inte är transparent. Det måste bli tydligare. Regelverk finns. Det är bara att följa dem. Det blir bättre för alla parter.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen