DELA

Landskapet emot höjd ålder för vapenlicens

Ett nytt lagförslag förbjuder jakt med skjutvapen för personer under 18 år som inte övervakas av en myndig person.
Landskapsregeringen är kritisk till lagen som anses försämra rekryteringen av nya jägare.
Förslaget till ändringen av rikslagen är resultatet av EU:s arbete mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen och ammunition. Konsekvensen av en lagändring blir för Ålands del att gränsen för inköp och innehav av vapen för jakt eller tävlings- och övningssyfte höjs från 15 till 18 år.
I lagförslaget står det att undantag kan göras för köp och innehav av jakvapen förutsatt att personen under 18 år står under uppsikt och ledning av en vuxen med giltig vapenlicens eller befinner sig på ett licensierat träningscenter.

Många under 18
Enligt landskapsregeringens bedömning skulle en lagändring vara mycket negativ för rekryteringen av nya jägare. I den åländska jägarkåren är drygt 3 procent mellan 15 och 18 år. Dessa skulle beröras direkt av en ändring av skjutvapenlagen.
Därför föreslår man i ett brev till inrikesministeriet att lagen ska omformuleras så att personer under 18 år tillåts, i syfte att bedriva jakt eller tävlings- och övningsskytte, förvärva och inneha skjutvapen.
Det nya lagförslaget behandlas just nu i Europaparlamentet.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax