DELA

Landskapet drar in och ombildar tjänster

Spararbetet inom landskapsförvaltningen fortsätter.

Den vakanta tjänsten som biträdande landskapsveterinär vid social- och miljöavdelningens miljömedicinska byrå har dragits in. I enlighet med årets budget beslöt landskapsregeringen att dra in tjänsten omedelbart.
Även tjänsten som byråchef/landskapsveterinär vid samma byrå dras in från och med den 1 mars. Istället inrättas en tjänst som landskapsveterinär vid miljöbyrån. Innehavaren av tjänsten som byråchef/landskapsveterinär Mikael Karring förflyttas till den nya tjänsten.

Jurist blir chef
Tjänsten som administrationschef vid kansliavdelningens allmänna byrå ersätts av en tjänst som chefsjurist vid samma byrå. Ändringen sker från och med den 1 mars och nuvarande administrationschef Sören Silverström förflyttas till den nya tjänsten.
Den vakanta tjänsten som teknisk inspektör vid trafikavdelningens allmänna byrå och den vakanta tjänsten som lagerförman vid trafikavdelningens verkstad dras in med omedelbar verkan i enlighet med landskapets budget för år 2009.

NINA SMEDS
nina.smeds@nyan.ax