DELA

Landskapet bjuder hit EU-kommissionen

Landskapsregeringen vill diskutera frågan om Ålands industrihus öga mot öga med representanter för EU-kommissionen.
– Det här är en viktig fråga med mycket som är öppet. Kommer inte kommissionen hit reser vi till dem, säger näringsminister Torbjörn Eliasson (C).
Styrelsen för Ålands industrihus och representanter för de två största ägarna, det vill säga landskapsregeringen och staden, möttes i går för att dryfta den aktuella situationen.
– Det var ett bra möte där vi diskuterade olika alternativ för hur vi kan gå vidare, säger Eliasson.
– Det viktiga nu är att hitta en gemensam väg.
Det enda som beslöts på mötet i går var att parterna skall träffas på nytt nästa veckas onsdag. Tills dess hoppas landskapet att man har kunnat träffa representanter för EU-kommissionen för att reda ut vad som egentligen gäller.
– Vi har bjudit hit dem. Det här är en viktig fråga med mycket som är öppet och som behöver diskuteras öga mot öga. Kommer inte kommissionen hit reser vi till dem.
Till de öppna frågorna hör bland annat hur landskapet skall förfara med det stöd som hör till de tre garantier på drygt 1,5 miljoner euro som man har betalat ut till Ålands industrihus. Det beslut som landskapsregeringen hittills har fattat, och den faktura som har gått till Ålands industrihus, handlar uteslutande om aktierna eller cirka 6,3 miljoner euro.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen