DELA

Landskapet bildar sig i jämställdhet

Landskapsregeringens ministrar och avdelningschefer åker i dag, fredag, till regeringskansliet i Stockholm för en studiedag om jämställdhetsintegrering.
Fokus ligger på att styra och leda jämställdhetsintegreringsarbetet och särskilt då med tanke på det kommande budgetarbetet. Bland de medverkande finns bland andra även svenska närings- och energiminister Maud Olofsson och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.
”Ett utvecklingsprojekt i jämställdhetsintegrering påbörjades 2008 i förvaltningen vilket bland annat inneburit utbildning och kompetensutveckling i genus- och jämställdhetsfrågor för ministrar och avdelningschefer, vilket markerar ledningens ansvar för jämställdhet. Den långsiktiga målsättningen med landskapsregeringens jämställdhetsintegreringsarbete är en jämställd medborgarservice.” skriver landskapets chef för jämställdhetsfrågor Vivan Nikula i ett pressmeddelande.
Tanken är att all offentlig verksamhet som vänder sig till olika målgrupper bör analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta arbete måste ske systematiskt och kontinuerligt annars finns en risk att flickor/kvinnor och pojkar/män behandlas efter olika måttstockar. (ab)