DELA

Landskapet bestrider Långbergsödabesvär

Landskapsregeringen bestrider samtliga yrkanden och yrkar på att tingsrättens dom ska fastställas.
Dessutom vill man ha ytterligare nästan 3.000 euro av de två Långbergsödabor som dömdes till villkorligt fängelse för byggnadsskyddsbrott efter att ha använt en stenåldersboplats som sandtäkt.
Det framgår av landskapsregeringens bemötande till Åbo hovrätt.
Nyan har tidigare skrivit att de två männens juridiska biträde Marcus Måtar har besvärat sig till Åbo hovrätt. Han underkänner domslutet och domskälen, yrkar på att åtalet om grov skadegörelse mot de två männen förkastas, att de befrias från ersättningsskyldigheten på drygt 62 000 euro samt att de ersätts för sina rättegångskostnader i tingsrätt och hovrätt.

Motbesvär
Landskapsregeringen bestrider dessa yrkanden till samtliga delar och yrkar på att tingsrättens dom ska fastställas. Om hovrätten inte dömer dem för byggnadsskyddsbrott bör de, menar landskapsregeringen, dömas för grov skadegörelse.
Eftersom den slutliga sammanställningen för museibyråns kostnader nu har fastställs vill man dessutom att hovrätten fastställer ersättningsbeloppet till 64 851,27 euro jämte laga ränta.
Landskapsregeringens bemötande är undertecknat av juristen Camilla Hägglund.
Hon skriver att den största skadan i det här ärendet gäller förlusten av kunskap och vetenskaplig information som kan föra forskningen om de allra tidigaste människorna i Norden framåt.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman