DELA

Landskapet behöver inte forsla bort asfalten under hot om böter

Att kräva ett vite på 100.000 euro för att säkra att landskapsregeringen före den sista november forslar bort de giftiga asfaltmassorna som finns på Ab Rafaels mark leder till oskäligt stora miljömässiga och ekonomiska problem för landskapet.
Det anser tingsrätten som därför säger nej till Ab Rafaels yrkan på vite trots att rätten anser att den för bolagets del är befogad.
På Ab Rafaels mark ligger 18.000 ton miljöfarlig asfalt. Landskapsregeringen, som äger asfalten, har trots uppmaning inte forslat bort den och det har fått Ab Rafael att vidta juridiska åtgärder och stämma landskapet.
Själva fallet har ännu inte kommit upp i tingsrätten men däremot har rätten behandlat en yrkan från Rafael om att landskapsregeringen skall åläggas att betala 100.000 euro i vite om massorna inte är borta i slutet av den här månaden. Ärendet har den juridiska benämningen säkringsåtgärd.
– Bolaget har visat sannolika skäl för att bolaget har rätt att få ifrågavarande massor bortforslade. Till dessa delar uppfylls förutsättningarna för beviljande av säkringsåtgärd, konstaterar tingsrätten.
På vanlig svenska betyder det att rätten anser att kraven från Ab Rafael är berättigade.
Men enligt lag bör rätten också undersöka om ett vite skulle betyda oskäligt stora bekymmer för motparten, i det här fallet alltså landskapet. Svaret på den frågan blev ja.

Oskäligt stora
Rätten förkastade Ab Rafales ansökan med motiveringen att ett vite skulle leda till oskäligt stora miljömässiga och ekonomiska olägenheter för landskapsregeringen som vill återvinna asfaltmassorna och som dessutom saknar alternativa lagringsplatser.
– Jag beklagar naturligtvis att tingsrätten inte gick med på att utfärda ett vitesföreläggande trots att man fann våra anspråk som berättigade i sig, säger Jesper Blomsterlund, vd för Rafael.

Är optimistiska
– Först i och med att vi stämde in landskapet medgav de att de var deras returasfaltsmassor och först då meddelade man att man avsåg ta bort dem, säger Blomsterlund.
– Med tanke på landskapets medgivande är vi optimistiska inför domstolens utslag i huvudfrågan. Förhoppningsvis kan vi få ett avgörande i skuldfrågan före april 2010. Landskapets massor innehåller farligt avfall och placeringen hos oss medför problem för oss.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN