DELA

Landshövningen: Vi är på tårna nu

Om strålningsnivån stiger på Åland – osannolikt, men ändå – så finns det ett färdigt system för varning och information. Efter gårdagens möte är uppdateringen gjord.
– Vi är på tårna nu, säger landshövding Peter Lindbäck.
I går höll samrådsdelegationen för beredskapsärenden, det som tidigare kort och gott kallades befolkningsskyddsgruppen, ett extra möte för att uteslutande kolla läget på grund av den pågående jordbävnings- och kärnkraftskatastrofen i Japan.
De som ingår är landshövding Peter Lindbäck, ordförande, lantrådet Viveka Eriksson, förvaltningscheferna Rainer Åkerblom och Arne Selander för staten respektive lanskapsregeringen, enhetschefen för polisärenden Björn Andersson, landskapsläkare Jaana Lignell, landskapets trafikchef Niklas Karlman, landskapets kommunikationschef Björn Häggblom och gränsbevakningschef Timo Hissa. Sveriges generalkonsul Ingrid Iremark deltog av eget intresse.


Beredskap finns
Åland har beredskap att hjälpa människor som kan ha drabbats av naturkatastrofen direkt eller indirekt. Krishjälp erbjuds via ÅHS.
Åland har också beredskap för varning och information ifall strålningsnivåerna stiger på Åland. Landskapet ingår i det nät som Strålskyddscentralen i Finland (STUK) har byggt upp. STUK ansvarar även för strålningsmätningen på Åland.
– Om det osannolika skulle inträffa, att strålningsnivåerna stiger på Åland som en följd av katastrofen, ska vi följa STUK:s direktiv. Vi vet vem som ska göra vad i en sådan situation och vi har också haft övningar där en kärnkraftsolycka simulerats, berättar landshövdingen.
Viktigt är att jodtabletter inte tas innan man får uttryckliga direktiv om att göra det, understryker han än en gång.


”Håll er inomhus”
Det finns allmänna direktiv för hur man ska bete sig vid förhöjd strålningsnivå som alla bör känna till, säger Björn Andersson.
– Håll er inomhus, stäng ventilationen, skydda mat och vatten för strålning och knäpp på radion.
Ålands radio har uppdraget att fungera som informationskanal i ett nödläge.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre