DELA

Landshövdingen vill fortsätta

Landshövding Peter Lindbäck vill vara landshövding åtta år till.
– Jag har anmält mitt intresse till talman Barbro Sundback, och enligt uppgift har de på lagtinget skickat vidare en kopia till inrikesministeriet. Jag har också varit i direkt kontakt med ministeriet för att lämna in mina önskemål om längden på förordnandet och om lönen, säger Peter Lindbäck.
Hans nuvarande förordnande som landshövding går ut den sista mars, då han varit Ålands landshövding i åtta år.
Redan förra gången som tjänsten lediganslogs blev det diskussion om inrikesministeriets förfarande att lediganslå den som vilken annan statlig tjänst som helst. Enligt självstyrelselagen har Ålands landshövding en speciell ställning och skall utses av presidenten efter överenskommelse med lagtingets talman.
Om man inte kommer överens kan talmannen lägga fram fem namn av vilka presidenten måste utse en. Det systemet kolliderar med inrikesministeriets krav på intresseanmälan.
Peter Lindbäck är hittills den enda som anmält sitt intresse för landshövdingsjobbet hittills.
– Tiden går ut på måndag, efter det vet vi säkert, säger överdirektör Silja Hiironniemi vid inrikesministeriet. (uw)