DELA

Landshövdingen tänker på riskerna

Vem ska ta initiativ till att pröva om ID-kontroller behövs också i åländska hamnar mot bakgrund av de tänkbara terrorhot som forskaren Timo Hellenberg målar upp?
Enligt landshövding Peter Lindbäck borde ärendet ha övertagits av nuvarande förvaltningschef Arne Selander.
– Det var meningen att Elisabeth Nauclér skulle utarbeta en promemoria om skyddsåtgärderna i hamnar och på fartyg, men jag vet inte om hon överlämnade det jobbet och i så fall till vem. Den kan också ligga hos enhetschefen för polisärenden Björn Andersson, säger landshövdingen.
Möjligen finns det redan ett färdigt koncept, men Nya Åland kunde inte kontrollera uppgiften i torsdags eftersom tjänstemännen befann sig på påskledighet.
Efter terrordåden i USA den 11 september 2001 skärptes säkerheten i många länder, även inom EU. Peter Lindbäck har själv funderat på att passagerarfartygen är sårbara för eventuella terrorhot.
– Varje gång jag går ombord på ett fartyg tänker jag på vad det finns för latenta risker. (ao)