DELA

Landshövdingen kritiserar Polisstyrelsen för Paf-beslut

Polisstyrelsen i Finland stoppar Paf-spel på nätet trots att både grundlagsutskottet och statsåklagaren gett klartecken.
Landshövding Peter Lindbäck kritiserade polisstyrelsen i sitt öppningstal i lagtinget i går.
– Det här tär på relationen mellan Åland och riket.
Den utdragna tvisten mellan åländska Paf och den finska staten hade nästan nått en lösning. Tvisten handlar om ifall Paf får erbjuda spel på nätet till finska spelare. Enligt tidigare lotterilag har den finska penningautomatföreningen Ray monopol på spel i Finland. I och med den nya lotterilagen som trätt i kraft i Finland har grundlagsutskottet och statsåklagaren gett utlåtanden som gör det möjligt för Paf att bedriva nätspel i riket.
– Det är två bra utgångspunkter, säger landshövding Peter Lindbäck.


Fortsättningsvis olagligt
Men nu har Polisstyrelsen i Finland gett sin tolkning av ärendet. Polisstyrelsen är tillsynsmyndigheten på rikssidan.
Paf och landskapsregeringen, som är den lokala tillsynsmyndigheten, utgick från lagen och utlåtanden och skrev ihop ett koncept för hur man tänkt sig att Paf kan umgås med spelare på nätet enligt lagen. Landskapets förvaltningschef Arne Selander och förvaltningsinspektör Veronica Johansson träffade Polisstyrelsen för att överräcka dokumentet..
Jouni Laiho var väl med som vanligt, säger Lindbäck. Han har varit tongivande och konsekvent i frågan om att det är ett brott.
Laiho är chef för Inrikesministeriets lotteri- och vapenförvaltningsenhet.
Polisstyrelsen ställningstagande är att Pafs verksamhet på nätet där finska spelare är involverade fortsättningsvis är olagligt.
– Jag har läst ställningstagandet och slås av att det är den klassikern när man haft slutresultatet dit man vill komma innan man startar sitt resonemang.


Dålig skrivelse
Han anser alltså att polisstyrelsen hela tiden velat stoppa Paf och använt sig av ett resonemang som för till detta.
– Jag tycker att polisstyrelsens skrivelse är mycket dålig,den är så svävande och otydlig att inte ens jag förstår.
Polisstyrelsen sköter inte sitt uppdrag som tillsynsmyndighet som enligt Lindbäck i första hand går ut på att beskriva hur man ska gå tillväga. Istället har myndigheten varit bestraffande och kryptisk.
– Det här är tydligen ”the name of the game”. Man kommer inte ifrån frågan, men vill begränsa så långt som möjligt.


Försöka vinna terräng
Vad händer nu?

– Nu ska Paf och landskapsregeringen försöka vinna så mycket terräng som möjligt.
Landskapsregeringen ska åter träffa Polisstyrelsen och den här gången tänker landshövdingen vara med.
– Jag tänker vara med oberoende om jag får eller inte. Jag har fått en medlaruppgift av presidenten så på något sätt ska jag lyckas komma med.
Om man inte lyckas lösa frågan kan det åter bli frågan om polisanmälning och utredning som enligt Lindbäck tär på relationen mellan Åland och riket, men även tär på enskilda människor som arbetar med frågan.
– Det är ett nederlag om vi inte lyckas reda upp det här.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax