DELA

Landshövdingen: Åland ingen jordmån för terrorister

Sannolikheten att Åland skulle fostra en terrorist i stil med Anders Behring Breivik är liten. Det kom Samrådsdelegationen för beredskapsärenden fram till på måndagsmorgonens möte.
Men samtidigt konstaterades att det behövs tydligare direktiv till bland annat polisen.
– Rent teoretiskt kan en sådan här gärningsman skapas på på Åland, men vi har bättre förutsättningar än de har i en storstad som Oslo. Risken är mindre på Åland att någon försvinner in i en annan värld, säger landshövding Peter Lindbäck, som sitter med i delegationen.
Han kallar terrordådet i Norge för ”en osannolik händelse som blivit sannolik” och menar att det givetvis måste finnas beredskap för något sådant även på Åland. Faktorer som det åländska sociala skyddsnätets duglighet, förmågan att fånga upp barn och ungdomar och möjligheten att upptäcka en blivande gärningsman togs upp.
– I det lilla samhället så finns det ändå något som fångar upp dig i den där fasen av ditt liv när du är som mest mottaglig för olika konsekvenser.
– Ju tidigare vi lyckas med åtgärder, desto bättre. Målet är att ingen utvecklas till en presumtiv gärningsman.
Peter Lindbäck talar också om vikten av att skärpa vapenlagstiftningen, och pekar på att just det skett som ett resultat av skolskjutningarna i Finland de senaste åren.
– Rent teoretiskt skulle det vara möjligt att skaffa åt sig de vapen som krävs. Det måste bli svårare att komma över vapen och explosiva ämnen.
Men ständigt ökade säkerhetsåtgärder tror han inte på som en lösning, och menar att sådana insatser inte hade kunnat förhindra dådet i Oslo, där ju bomben sprängdes från en bil som stod parkerad utanför regeringskansliet.
Istället betonar Peter Lindbäck det viktiga i att polisen och räddningstjänsten har entydiga och klara direktiv och rätt kunskap om hur man leder en polisiär insats efter ett eventuellt dåd som det i Norge.
Läs mer i papperstidningen!

Mårten Arvidsson