DELA

Landbaserad odling av regnbåge utreds

Finns det förutsättningar för landbaserad recirkulationsodling på Åland?
Landskapet och EU är med och finansierar ett projekt som utreder den frågan.
Företaget Fifax ab i Mariehamn är ett nybildat bolag som nu skall ta reda på om det är möjligt att här på Åland kommersiellt odla regnbågslax i recirkulationsanläggningar.
– Projektet syftar till att klargöra de frågetecken som idag finns kring förutsättningarna att odla regnbåge kommersiellt i landbaserad recirkulationsfiskodling på Åland. Teknikutvecklingen för recirkulationsodling av fisk har avancerat de senaste åren och det är av intresse att få utrett huruvida det är lönsamt att odla regnbåge på detta sätt på Åland. Globalt sett får vattenbruk en allt större betydelse som livsmedelsproducent och den lokala förädlingsindustrin är beroende av råvaror för att kunna expandera. Projektet utreder även en energieffektiv användning av fiskrenset, lyder projektpresentationen.
Landskapsregeringen beslöt i onsdags att bevilja ett bidrag på 40 procent eller högst 50.000 euro för projektet som har en budget på totalt 125.000 euro. Hälften av de pengarna, 25.000 euro, är EU-bidrag i form av strukturstöd ur den europeiska fiskerifonden.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax