DELA

Landbaserad fiskodling nordisk fråga

Ekoklogiskt odlad fisk. Det kan man köpa i Danmark, där en del odlingar flyttat upp på land.
Näringsminister Jörgen Strand hoppas på att nordiskt samarbete skall ge den landbaserade fiskodlingen en chans också på Åland.
Frågan om en gemensam nordisk strategi för fiskodling kom upp på nordiska ministerrådets möte i Björneborg i slutet av juni. Det var en bra sak, tycker näringsminister Jörgen Strand. Ett utvidgat samarbete i vattenbruksfrågor, till exempel om fiskodling, går helt i linje med landskapsregeringens agenda.
Östersjön kräver helt enkelt gemensamma krafttag säger Jörgen Strand.
– Och det finns otroligt mycket kunskap i Norden, till exempel i Danmark, säger Jörgen Strand som under ministerrådsmötet bland annat diskuterade saken med den danska jordbruksministern Hans Christian Schmidt.
Hans Christian Schmidt gav på stående fot en inbjudan till Danmark. Förhoppningen är att i höst kunna föra diskutera om miljövänliga former av fiskodling vidare.

I god tid
Till saken hör att EU för tillfället utreder en ny vattenbruksstrategi. Nya Åland har tidigare i sommar rapporterat om landskapsregeringens utlåtande om den strategin.
Ålands hållning på den här punkten är att Östersjön måste betraktas som ett specialfall i jämförelse med till exempel Atlanten. Havet runt oss är på grund av sin låga salthalt och sitt ringa djup betydligt känsligare än andra vatten. Förutsättningarna för fiskodling är därför andra i Östersjön än på andra håll.
Det gäller att vara med och försöka påverka beslutsfattandet i ett tidigt skede, konstaterar miljöminister Harriet Lindeman å sin sida. Men den här gången har Åland i alla fall varit framme i god tid, menar hon.
Inom det nordiska samarbete väntar nu ett kartläggningsarbete för att få fram ett vettigt beslutsunderlag.
– Ministrarna i nordiska rådet är överens om att det behövs en gemensam strategi för fiskodlingen i Norden. Vi måste alla hjälpas åt, det är bara dumt att jobba enskilt med sitt, säger Jörgen Strand.

FREDRIK SONCK