DELA

Lampi och Taxell in, Bergh ut i ÅAB

Nils Lampi, Christoffer Taxell (bilden) och Dan-Erik Woivalin föreslås bli nya medlemmar i Ålandsbankens styrelse.
Kaj-Gustaf Bergh och Folke Husell lämnar styrelsen.
Ålandsbankens börsmeddelande kom i dag på förmiddagen. I kallelsen till ordinarie bolagsstämma den 18 april som publicerades nyligen saknades förslag på namn till styrelsen.
I börsmeddelandet offentliggörs namnförslagen till styrelsen. Styrelsen föreslås bestå av sju personer och nomineringskommitténs förslag är återval av Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson, Annika Wijkström och Anders Wiklöf.
Folke Husell faller för åldersstrecket eftersom han fyllt 67 år och styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh har undanbett sig återval.


Tre nya
Tre nya namn är på förslag: Nils Lampi, Wiklöf Holdings vd som för ett par veckor sedan lämnade Aktias styrelse på grund av andra uppdrag, Christoffer Taxell, numera styrelseproffs och med ett förflutet i näringslivet, politiken och den finlandssvenska akademiska sfären och i olika sammanhang nära lierad med bankens största enskilda ägare Anders Wiklöf, samt Ålandsbankens tidigare jurist och ledningsgruppsmedlem Dan-Erik Woivalin som nyligen lämnade bankjobbet för att arbeta på Ömsen.
Årsarvodet föreslås bli oförändrat, 15.000 euro för styrelsens ordförande och för medlemmar 12.000 euro per år. Den som bor utanför Åland föreslås få dubbelt årsarvode, även det oförändrat. Mötesarvodet föreslås bli 1.000 euro för ordföranden och 750 euro för medlemmar.
Nya namn föreslås också som ordinarie revisorer – Pauli Salminen, Birgitta Immerthal och Mari Suomela, alla CGR, och till ny revisorssuppleant CGR-sammanslutningen KPMG med Kim Järvi som ansvarig revisor.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax