DELA

Lämnade kadaver vid vattenskyddsområde

En boskapsägare lämnade förra veckan ett kokadaver liggande utan att gräva ner det. Dumpningsplatsen ligger på gränsen till ett vattenskyddsområde.
Gården där kadavret hittades ligger i Jomala Buskböle. Den person som i fredags anmälde saken till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet hade tröttnat på stanken och tog en bild av kadavret.
– Jag har känt att det luktat som på Ödanböle soptipp när jag passerat, och det har hänt vid flera tillfällen förut, säger anmälaren.
Koordinaterna för dumpningsplatsen visar att kadavret lämnats precis på gränsen till ett vattenskyddsområde nära Långsjön. ÅMHM tog kontakt med boskapsägaren genast efter att anmälan kom in.
– För vår del är det under kontroll nu. Ägaren får möjlighet att åtgärda problemet innan vi kontrollerar det, säger miljöskyddsinspektör Magnus Eriksson.

Litet problem
Enligt Eriksson känner jordbrukarna oftast till reglerna och det kommer inte in särskilt många anmälningar om lämnade kadaver.
– Men visst kunde både vi på ÅMHM och jordbruksbyrån informera mer, säger han.
Vilka hälsorisker finns med att lämna kadaver vid vattenskyddsområden?
– Vissa djur dör av sjukdomar och om kvarlevorna rinner ut via vattnet kan man inte säkerställa att det inte kommer bakterier i dricksvattnet.
Särskilt under varma dagar blir kadaver en sanitär olägenhet eftersom stanken sprids och fåglar äter på djuret.


Tanja Lönnqvist

tanja.lonnqvist@nyan.ax