DELA

Läkarprotest mot besparingsförslag

Förslaget att dra in en sjukskötartjänst på medicinkliniken sparar inga pengar för Ålands hälso- och sjukvård.
Förslaget leder i stället till ökade kostnader, mera arbete och sämre patientservice konstaterar två läkare i skrivelser till ÅHS styrelse.
Samtliga kliniker inom ÅHS har fått i uppdrag att själva fundera ut var och hur de kan spara pengar. Klinikerna ålades att ge förslag på olika nedskärningar som skulle resultera i inbesparingar.
Förslagen lämnades till ledningsgruppen som tog det slutliga beslutet om var svångremmen skulle dras åt. För medicinklinikens del betyder det att en sjukskötartjänst på antikoagulansmottagningen kommer att dras in.
– Förslaget att stänga antikoagulansmottagningen kom långt ner på vår lista över framtvingade nedskärningsförslag. Tyvärr var det detta förslag som ledningsgruppen fastnade för, dock i modifierad form, konstaterar nu medicinklinikens klinikchef Tommy Holmström i en skrivelse till ÅHS styrelse.

Andra konsekvenser
Genom att inte anställa någon ny då en sjuksköterska på antikoagulansmottagningen går i pension i år har ledningsgruppen räknat ut att medicinkliniken sparar 6 procent i uteblivna lönekostnader. Men den åtgärden kommer i praktiken att få helt andra konsekvenser än siffran i ÅHS inbesparingskolumn.
De omkring 50 patienter som dagligen besöker antikoagulansmottagningen för att ta prover kommer att skickas till laboratoriet i stället. De patienterna har hittills betalat en mindre avgift för besöket hos antikoagulanssköterskan vilket har gett medicinkliniken en årlig inkomst på ungefär 50.000 euro.
– 50.000 euro motsvarar ganska exakt den ”inbesparing” en borttagen sjukskötersketjänst skulle inbringa, skriver Tommy Holmström.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen