DELA

Läkarna som räddade Nathalie

– Vi är oändligt tacksamma över att läkarna inte gav upp.
Fredrik Danielsson och Evelina Frånlund är övertygade om att barnläkarna Nemath Shams och Christian Johansson i Mariehamn räddade livet på deras baby Nathalie.
– Den läkare som skötte Nathalie i Uppsala berättade att han först var tveksam till om barnet överhuvudtaget kunde räddas då han blev uppringd från Åland och fick höra hur läget var, berättar Fredrik Danielsson.
– Men då han fick se Nathalie berömde han Nemath Shams och Christian Johanssons insatser och trodde att andra läkare hade gett upp hoppet tidigare.

På intuition
Christian Johansson, hur kom det sig att du och Nemath Shams vägrade ge upp återupplivningsförsöken trots att det såg så mörkt ut?
– Det är ingenting som man analyserar just då det gäller, man går helt enkelt på intuition. Små, små tecken hos Nathalie gjorde att vi hade anledning att fortsätta och inte kunde ge upp.
Hur känns det då intuitionen visar sig vara rätt?
– Det skall du fråga Nemath som var Nathalies läkare från allra första början!

Positiva effekter
– Man kan inte beskriva känslan som uppstår då allt går bra. Man har ju lärt sig att alltid vara lite skeptisk i början av en kris i stället för optimistisk, svarar Nemath Shams
– Det är underbart med Nathalie. Man kan dessutom lita på de resultat som man får på undersökningarna efter en avslutad hypotermi, de visar tidigt positiva och negativa effekter och för Nathalie var de positiva.
Ungefär vartannat år har sjukhusets barnavdelning ett fall med allvarlig syrebrist. Nedkylning som behandlingsmetod hör numera till rutinerna..
– Sedan ett par år tillbaka är hypotermi en accepterad del av akutsjukvården och resultaten av metoden har varit mycket goda, berättar Christian Johansson.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN