DELA

Läkarfacket kritiserar beslut

Frågan om dagtraktamente för AT-läkarna har kostat ÅHS oerhört mycket kraft – kraft som borde ha ägnats medicinska frågor.
Det skriver den åländska lokalavdelningen av Finlands läkarförbund i en ny skrivelse till ÅHS ledning.
Läkarfackets styrelse konstaterar att AT-läkarna är anställda av ÅHS på samma anställningsvillkor som andra. I avtalet mellan ÅHS och Uppsala Akademiska sjukhus, godkänt av Socialstyrelsen i Sverige, framgår att AT-läkarnas utbildning i Uppsala är obligatorisk.
Läkarfacket redogör för nuvarande förvaltningschefen, dåvarande chefläkaren, Peter Rasks svar på en skrivelse från läkarförbundet i juni fjol. Då hävdade han att AT-läkarnas utbildning i Uppsala var obligatorisk och att AT-läkarnas utbildningsdagar i Uppsala inte är tjänsteresor som kan beviljas eller avslås beroende på klinikchefernas behov utan de är en del av den överenskommelse som finns för att svensk AT ska gälla.

Rätt enligt avtalet
I samarbetsavtalet mellan Uppsalasjukhuset och ÅHS står det också att ÅHS ersätter AT-läkarna för kostnader i samband med resorna. Läkarfacket påminner om att rätten till dagtraktamente finns i tjänstekollektivavtalet.
Trots detta beslöt Peter Rask redan i april att inga dagtraktamenten skulle betalas till AT-läkarna. Detta har lett till att AT-läkarna har fått avslag på kursansökan när de ansökt också om dagtraktamente men fått godkänt om de låtit bli att ansöka om dagtraktamente.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre