DELA

Läkare skyldig anmäla olämplig vapenbärare

Enligt den förnyade skjutvapenlag som träder i kraft den 13 juni blir det läkarnas skyldighet att rapportera till polisen om någon patient kan anses som olämplig att inneha vapentillstånd. Men det är inte helt klart hur denna skyldighet ska genomföras.
Varken vikarierande chefläkare Dick Sjöberg vid ÅHS eller landskapsläkare Jaana Signell har fått någon information om lagändringen om läkarnas skyldighet.
Projektchef Mika Lehtonen på inrikesministeriet säger att detaljerna kring hur läkarens skyldigheter ska fungera inte är klara. De ska komma i en förordning som inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt läkarförbundet just nu arbetar med att ta fram ett förslag för.
Finlands regerings förslag var att både läkare och annan sjuk- och hälsovårdspersonal skulle ha rätt att meddela till polisen om någon kan anses som olämplig till att inneha vapentillstånd, men riksdagen skärpte det till skyldighet för läkare.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds