DELA

Läkare sågar demensutredning

Den utredning som landskapet beställt om den framtida demensvården är överflödig.
Det tycker Michael von Beetzen, läkare med lång erfarenhet av geriatrik.
von Beetzen, som profilerat sig på demenssjukdomar, delar nu sin arbetstid mellan ÅHS minnesmottagning på Gullåsen och De gamlas hem i Jomala.
Han visste inte att en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram riktlinjer för demensvården skulle tillsättas, eller att social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib) hade gjort det, innan han läste om beslutet det i en tidningsnotis.
von Beetzen var inte ensam om att reagera på det på sin arbetsplats. Kritiken är tvådelad:
Dels tror han att arbetsgruppens rapport inte behövs. Den är ett exempel på sådant som politiker beställer för att visa sitt engagemang, men som inte leder till konkreta resultat.
– Det här blir samma sak som den äldreomsorgsutredning som Gun Carlson (C) ledde, det blir en hyllvärmare.
Dels anser han att gruppen saknar viktig kunskap om demens. Och han är förvånad över att ingen representant för De gamlas hem fått plats.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom