DELA

Läkare kritiserar ÅHS-avgifter

Långa väntetider eller dyra avgifter.
ÅHS-styrelsens beslut om att höja kostnaden för specialsjukvården för privata patienter väcker kraftig kritik. Företagsläkaren Maria Silfverberg menar att patienterna kommer i kläm.
Beslutet att höja avgiften för patienter som skickas från företagsläkare till specialundersökningar på ÅHS togs i februari i år. Höjningen var markant – från cirka 30 euro till mellan 80 och 150 euro, en ökning med närmare 400 procent.
Patienterna skickas vidare när den kompetens eller utrustning som krävs saknas för att kunna utesluta att det rör sig om exempelvis cancer eller en allvarlig hjärtåkomma.


Får remiss
Maria Silfverberg anställdes som företagsläkare på Medimar i Mariehamn år 2004. Hon har cirka 20 års erfarenhet som läkare på hälsocentralen i Mariehamn. Den nya avgiftsstadgan berör henne inte personligen, däremot hennes patienter.
– Allt är gott och väl om man har en sjukförsäkring, men det är inte många som har det.
Har en patient inte råd att betala 150 euro finns alternativet är ställa sig i kön till hälsocentralen för att genomgå en liknande undersökning. Resultatet från denna blir då, högst troligen, likadant – läkaren skickar patienten med remiss till specialsjukvården på ÅHS. Skillnaden är priset. Räkningen hamnar då på cirka 30 euro.
– Jag har haft många patienter som jag har tyckt behöver göra både en gastroskopi och en kolonoskopi. Då blir det direkt 250, 300 euro, säger en mycket kritisk Silfverberg.
Läs mer i papperstidningen!

Cecilia Lindvall