DELA

Lagutskottet: ja till Lissabonfördraget

Lagutskottet föreslår att lagtinget ska ge sitt bifall till Lissabonfördraget. Vid omröstningen i slutet av november kommer en majoritet av lagtingsledamöterna troligen att rösta ja.
Är samtliga 30 lagtingsledamöter på plats vid omröstningen den 25 november krävs det 20 ja-röster för ett godkännande.
Hittills är det endast Obunden samling och Ålands framtid som aviserat ett nej, vilket gjordes i samband med självstyrelsepolitiska nämndens betänkande där Gun-Mari Lindholm (Ob) och Anders Eriksson (ÅF) reserverade sig mot beslutet. De två partierna sitter dock endast på fem mandat – vilket talar för att Åland kommer att godkänna fördraget innan det träder i kraft den 1 december.


Övervaka inflytandet
Lagutskottet konstaterar i sitt betänkande att Lissabonfördraget i sig inte medför några påtagliga förändringar för Åland i och med att ytterst få nya behörighetsområden överförs från landskapet till EU.
Men utskottet understryker också att det är mycket angeläget att ”noga följa utvecklingen av landskapets inflytande på EU-ärenden för att säkerställa att de intentioner som kommer till uttryck i självstyrelselagen och regeringens principdokument efterlevs i praktiken.”


Krav på egen plats
Sju hemställningsklämmar finns bifogade, man begär bland annat att landskapsregeringen både på nationell och europeisk nivå ska fortsätta ställa krav på en åländsk plats i EU-parlamentet samt säkerställa att Lissabonfördraget inte påverkar eller försvagar Ålands status som demilitariserat område.
Utskottet vill också att landskapsregeringen utreder om det behövs en ändring av självstyrelselagen så att det klart framgår att presidenten i samband med godkännande av EU-fördrag alltid ska ange om särskilt bifall krävs för Ålands del.

ANNIKA KULLMAN