DELA

Lagtingsvandring till kyrkan i dag

Den andra tilläggsbudgeten för 2014 och landskapsbudgeten för nästa år väntar lagtingsledamöterna när lagtingsåret 2014-2015 öppnas i dag.
Klockan 12.00 samlas lagtinget för att välja talmanstrion. När valet är gjort promenerar ledamöterna till St Görans kyrka där en gudstjänst hålls 13.00 med anledning av lagtingets öppnande.
14.00 hålls öppningshögtidligheten i plenisalen kl. 14.00. Landshövdingen Peter Lindbäck förklarar arbetsåret öppnat. Efter det serveras kaffe i lagtingets foajé.
Kvart över tre inleds dagens plenum. För bordläggning lämnas finans- och näringsutskottets betänkanden om landskapsrevisionens verksamhetsberättelse för 2013, och förslaget till andra tilläggsbudget för 2014.
I tilläggsbudgeten ingår pengar för Vårdöbron. Förslaget har delat utskottet. Majoriteten vill renovera bron medan utskottets ordförande Jörgen Pettersson (C) och Karl-Johan Fogelström (S) vill ha en ny bro.
Landskapsregeringens förslag till budget för 2015 ska remissdebatteras i lagtinget i november men något datum för det är inte spikat. Ledamöterna ska ha minst tio dagar på sig att lämna in budgetmotioner. (pd)