DELA

Lagtingsutskottet oenigt i budgetfrågor

Sjukavdraget, studiestödet och skärgårdstrafiken delar lagtingets finansutskott. Utskottet fick rösta om flera frågor innan man fick fram betänkandet över omställningsbudgeten.
I går lämnades finansutskottets betänkande över omställningsbudgeten till lagtinget. Det slopade sjukkostnadsavdraget är en av frågorna som delar utskottet.
– Utskottet har erfarit att en del grupper, särskilt multisjuka personer och personer med långvariga sjukdomar, påverkas mycket av det slopade sjukdomskostnadsavdraget, skriver utskottet i sitt betänkande.
Efter en omröstning som slutade med 4-2 stöder utskottet landskapsregeringens linje för ett slopat avdrag. Liberalernas Mats Perämaa och Tony Asumaa samt Ålands framtids Brage Eklund reserverar sig mot slopningen.

Kortrutter snabbt
Utskottet betonar vikten av att det konkreta arbetet med ett kortruttsystem i skärgårdstrafiken kommer i gång så fort som möjligt. Liberalernas motion om att omedelbart inleda arbetet med att bygga ett färjfäste på östra Föglö och leda Kökartrafiken den vägen förkastas dock med röster 4-3. Mats Perämaa, Tony Asumaa och Brage Eklund reserverar sig mot beslutet.
Utskottet noterar också att det skett en hög kostnadsökning på linjerna Asterholma-Lappo-Torsholma och Enklinge-Kumlinge och ber landskapsregeringen beakta detta.
Även den slopade indexjusteringen av studiestödet har gått till omröstning. Med röster 4-2 väljer utskottet att följa regeringens linje och inte binda studiestödet till index de kommande åren.

Oro för Gullåsen
Utskottet gör också vissa gemensamma anmärkningar till regeringens förslag. Man konstaterar att det är osäkert om de reserverade 20 miljoner euro kommer att räcka för ombyggnaden av den geriatriska kliniken Gullåsen.
– Utskottet understryker vikten av att ombyggnaden håller sig inom given ram. Utskottet anser mot denna bakgrund att man nogsamt bör överväga möjligheterna att använda befintliga byggnader i så stor utsträckning som möjligt, skriver man i betänkandet.
Finansutskottet föreslår att landskapsregeringens förslag antas med beaktande av utskottets motiveringar. Omställningsbudgeten debatteras i lagtinget på onsdag.

Annakaisa Suni