DELA

Lagtingsutskott besökte kärnkraftverk

Kärnavfallsbolaget Svensk kärnbränslehantering SKB har tillsatt en ny forskningsgrupp där också de forskare som kritiserar kopparkapselmetoden ingår.
Det svaret fick lagtingets social- och miljöutskott under sitt besök i Forsmark nyligen.
Under den förra mandatperioden besökte det tidigare social- och miljöutskott kärnkraftverket i Olkiluoto. Därför styrde det nuvarande utskott kosan västerut till Vattenfalls kärnkraftverk i Forsmark, berättar utskottets ordförande Christian Beijar (S).
Syftet med studiebesöket var att få information om säkerhetsfrågor, både när det gäller olyckor i kärnkraftverket under drift och det planerade slutförvaret för högaktivt kärnavfall från alla svenska kärnkraftsreaktorer i berggrunden utanför Forsmark.


Kan inte lösas
Utskottsmedlemmarna – Christian Beijar, John Hilander, Sara Kemetter och Torsten Sundblom – bekantade sig bland annat med modeller som visar hur man planerar att innesluta bränslestavarna i kopparkapslar som omsluts med bentonitlera och begravs i bergrum under havet.
– Vi informerades om att en ny forskningsgrupp har tillsatts där de forskare som varit kritiska mot kopparmetoden ingår. Men det intryck åtminstone jag fick var att slutförvarsfrågan inte kan lösas nu eftersom man inte vet vad som händer i framtiden. Man förväntar sig att kommande generationer förhoppningsvis ska kunna lösa problemet någon gång. Det är skrämmande, säger Christian Beijar.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre