DELA

Lagtingsledamöter vill ha bindande mål

Lagtingsledamöterna Wille Valve (M) och Tony Asumaa (Lib) deltog i Östersjöorganisationen BSPC:s arbetsgrupp för grön ekonomi och energieffektivitet i Helsingfors den 1–2 mars, berättar de i ett pressmeddelande.
EU:s direktiv för energieffektivitet har satt upp målet 20-20-20 för år 2020, där 20 procent ska vara förnybar energi, 20 procent mindre växthusgaser och 20 procent energieffektivitet. De två första är bindande, men inte det sista.
– Vi anser att målen kan vara bindande, men att det då ska vara upp till medlemsländerna hur de genomförs nationellt, säger Asumaa.
Arbetsgruppens ska ta fram politiska rekommendationer från BSPC till EU om hur EU:s nya energieffektivitetsdirektiv bör se ut.
– Ålands linje är att vi föredrar mål för energieffektivitet hellre än att kommissionen listar åtgärder som bör genomföras, till exempel dubbla fönsterrutor för alla. Den linjen drev vi också på mötet, säger Valve.
Arbetsgruppen gjorde också studiebesök på Helsingfors stads energianläggning för fjärrvärme och fjärrkyla, vilken är Europas största samt Nordiska Investeringsbanken (NIB) och Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) . (ns)