DELA

Lagtingsledamot vill ha nytt taxisystem

Tänker landskapsregeringen ändra taxisystemet så att tillstånden inte längre är knutna till kommungränserna? Det undrar Carina Aaltonen (S) i en enkel fråga.
– I dag är taxitillstånden på Åland knutna till kommungränserna, vilket är ett föråldrat system, anser Aaltonen.
Hon påpekar att lagtingets finansutskott redan i fjolårets budgetbetänkande konstaterade att det behövs förändringar av dagens taxisystem. (ak)