DELA

Lagtingsfråga om Föglötunneln

Lagtingsledamot Gun-Mari Lindholm (Ob) ställer en enkel fråga till landskapsregeringen om utredningen kring Föglötunneln.
– Vilka lagar och regelverk har landskapsregeringen tillämpat i kontakterna med berörda markägare i Lemland i samband med undersökningen av deras mark- och vattenområden? vill Lindholm veta.
Markägare i Lemland har protesterat mot att de inte informerats om undersökningar på deras mark- och vattenområden.
Landskapsregeringen har tio dagar på sig att besvara frågan. (ak)