DELA

Lagtinget vill ha AX-kod för biltrafik

LAGTINGET. Danne Sundmans (Ob) motion om egen kod för åländska bilar godkändes av lagtinget. Nu ska riksmyndigheterna övertygas.
Eftersom Åland redan har egen kod för postförsändelser och toppdomäner på internet anser lagutskottet att det är följdriktigt att Åland ska ha AX-koden för biltrafik och föreslog att lagtinget skulle godkänna Danne Sundmans (Ob) motion om införandet av AX-kod för biltrafik.
Utskottet godkände motionen efter en omröstning där viceordförande Barbro Sundback (S) och ledamöterna Harry Jansson (C) och Jan Salmén (C) röstade för godkännande av motionen och ordförande Olof Erland (Lib) och ledamot Folke Sjölund (Lib) mot.
Lagtinget godkände motionen vilket innebär att landskapsregeringen kontaktar riksmyndigheterna för att Åland ska få sin AX-kod införd i den lista för landskoder som upprätthålls av FN-organet United nations Economic Commission For Europe (UNECE).

Profilhöjande
Betydelsen av att ha en egen kod för biltrafik är att man till exempel har AX istället för nuvarande FIN-beteckningen på åländska körkort. Enligt en konvention från år 1968 om vägtrafik, som även Finland anslutit sig till, ska ett motorfordon i internationell trafik ha ett registreringsnummer och en nationalitetsbeteckning. Även delar av en avtalsslutande stat kan ha en egen beteckning.
En egen kod för åländsk biltrafik förbättrar möjligheten för åländska bilar att identifieras i internationell trafik och profilerar dessutom ytterligare Åland som ett självstyrt område, konstaterar utskottet.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax