DELA

Lagtinget samlas efter sommaruppehåll

Måndag 31 augusti är det åter dags för lagtingsledamöterna att inta sina stolar i plenisalen. Då fortsätter nämligen lagtingsåret efter sommaruppehållet.
Två till tre veckors pleniarbete väntar lagtinget som sedan tar uppehåll innan höstsessionen startar den 1 november.
På måndagens agenda står bland annat en hemställningsmotion om en nationalpark. Det är Socialdemokraterna som föreslår att förutsättningarna att göra ytterskärgården till nationalpark, alternativt listad som världsarv, ska utredas.


EU-meddelande
Självstyrelsepolitiska nämnden har tittat närmare på landskapsregeringens meddelande om vilka prioriteringar som ska göras under året när det gäller Europeiska unionen och Åland.
Nämnden anser att landskapsregeringen noggrant ska följa ärenden som berör sjötransporter på den inre marknaden. Likaså är det viktigt att hålla koll på initiativ som tagits angående EU:s framtida sjöfartspolitik, skriver man i sitt betänkande.


ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax