DELA

Lagtinget krockar med Nordiska rådet

Nordiska rådets session i Köpenhamn krockar med det nya lagtingets invigning, igen, och det innebär troligen att ingen åländsk parlamentariker deltar i sessionen.
Men det handlar inte om någon bojkott påpekar den åländska delegationens ordförande Raija-Liisa Eklöw (Lib).
– Vi har delegationsmöte den 18 oktober och då fattas det slutliga beslutet om någon åker, säger Raija-Liisa Eklöw (Lib).
Eklöw och lagtingsledamoten Fredrik Karlström (Ob) är ordinarie delegater i Nordiska rådet fram till den sista oktober. Runar Karlsson (C) och Johan Ehn (M) är ersättare.

Högtidlig avslutning
Orsaken till att Eklöw inte deltar i Nordiska rådets session i Köpenhamn 1-3 november är att hon slutar sin parlamentariska karriär i och med att det gamla lagtinget har en högtidlig avslutning den sista oktober.
– Efter 16 år i lagtinget vill jag inte missa det, säger hon.
Att ingen åländsk parlamentariker deltar i sessionen är inget dramatiskt påpekar Eklöw. I nordiska sammanhang händer det hela tiden något som påverkar deltagandet.
– Färöarna kommer inte heller att ha representanter på plats eftersom de har val just nu. Under höstens sessioner har det danska valet påverkat Danmarks deltagande. Inte en enda dansk delegat deltog i utskottsmötena.
Åland är ändå representerat, vice lantrådet Britt Lundberg (C), samarbetsminister Veronica Thörnroos (C) samt några tjänstemän, närvarar vid sessionen.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds