DELA

Lagtinget klubbade EU-prioriteringar

EU-politiken och i vilket skede Åland ska bestämma sina prioriteringar för året handlade det om i lagtingets första plenum för hösten.
Nu klubbades prioriteringarna för år 2009 igenom. Lite sent, tyckte några lagtingsledamöter.
När lagtinget sammanträdde i går behandlades självstyrelsepolitiska nämndens betänkande om Ålands prioriterade ärenden inom EU för år 2009. Utskotten hade beretts möjlighet att kommentera och betona särskilt intressanta punkter på den 15 punkter långa listan för prioriterade ärenden. I ärendet ingick även en redogörelse över verksamheten för år 2008.
Men diskussionen handlade till största delen om att man med bara fyra månader kvar av år 2009 bestämmer vilka ärenden som landskapets ska prioritera under året.
Vicelantrådet Britt Lundberg (C) svarade:
– Meddelandet borde ligga ett år före men modellen är att utgå från Kommissionens politiska program.
Lundberg såg heller inte något intresse från utskotten att ifrågasätta förfarandet.

Mer fokus på innehållet
Lantrådet Viveka Eriksson (Lib) sade att man nu diskuterade kanalerna till inflytandet, men det som ska fylla kanalerna är lika viktigt. Men man försöker ha framförhållning i EU-politiken.
– Nu jobbar vi med nästa års prioriteringar trots att EU inte kommit ut med sina.
Bland annat Barbro Sundback (S) undrade hur det kan ta sex månader innan det kommer upp till lagtingsnivå för godkännande.
– Det här är ett politiskt ineffektivt sätt att arbeta på. Tanken borde vara att innan året träder in borde EU-politiken vara förankrad i lagtinget.

Gränsöverskridanden vård
Gun Carlson (C) betonade betydelsen av att se hur EU:s arbete för patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård framskrider.
– Vård utanför Åland kostar över 7 miljoner euro för Åland. Hur blir förhållandet mellan FPA och kommunerna? Vem betalar?
Socialminister Katrin Sjögren (Lib) replikerade att man i riket inte har nått klarhet i frågan och att det där ännu diskuteras vilka konsekvenserna blir med ersättningar.

Inflytandefrågor
Både Sundback och Anders Eriksson (ÅF) var kritiska till att landskapsregeringen skrivit i berättelsen för år 2008 att man uppnått goda resultat i inflytandefrågorna.
– Jag riktade kritik redan tidigare angående inflytandefrågorna. Det är inte en korrekt formulering. Att ha uppnått ”vissa resultat” är inte samma som ”goda resultat”, sade Eriksson.
Sundback ställde sig också undrande till den formulering som finns i betänkandet om att landskapsregeringen ”fortsätter förhandlingarna för att nå åländsk representation i Europaparlamentet. Förhandlingarna bör resultera i en form av utfästelse från riket samt i en tidtabell för utfästelsens förverkligande.”
– Hur ska det gå till? Pågår förhandlingar med riket i denna fråga? Om det gör det borde vi få veta det. Eller är det bara tomma ord?

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax