DELA

Lagtinget enades om gymnasiereform

LAGTINGET. Efter Struktur 07 och Reform 08 har grupperna i lagtinget äntligen enats om riktlinjerna för en reform av gymnasialstadieutbildningen: två skolor – en yrkesförberedande och en studieförberedande, två rektorer, en direktion, en ekonomichef samt en gemensam förvaltning.
Så ser den modell ut som kulturutskottets ordförande Johan Ehn (FS) presenterade för lagtinget i går. Samtliga partier ställde sig bakom förslaget och utbildningsminister Britt Lundberg (C) tackade kulturutskottet för att man ”hittat en väg till enighet”.
– Det här visar på en politisk mognad, menade Johan Ehn.
Kulturutskottet har tittat närmare på den utvecklingsplan som landskapsregeringen lade fram i våras. Ett stort antal personer har hörts – bland dem rektorer, tjänstemän vid utbildningsavdelningen, direktionsordföranden, lärare och elevrådsrepresentanter.
– Vi har velat lyssna av fältets åsikter, berättade Johan Ehn.


Två gymnasieskolor
Istället för att låta samtliga skolor finnas kvar med egna rektorer kommer man nu att skapa två gymnasieskolor – på den ena sidan Ålands Lyceum, på den andra den yrkesförberedande utbildningen.
Direktionen ska bestå av representanter från politiken och näringslivet. Rektorerna och en ekonomichef ska vara föredragande i direktionen. Också lärare och studerande ska finnas representerade.
Man delar landskapsregeringens åsikt om att en gemensam ekonomi- och resursenhet ska ingå i organisationsstrukturen, liksom de så kallade yrkesråden.
Gun-Mari Lindholm (Ob) berömde utskottet för dess arbete.
– Det är bra att det ska finnas näringslivsrepresentanter i direktionen. Det är viktigt med input från branschfolket.


Gemensamt avtal
Men ännu återstår ett antal olösta frågor innan planen kan sättas i verket hösten 2011. För att underlätta samarbetet mellan skolorna vill utskottet se ett gemensamt avtal istället för dagens skolvisa tjänstekollektivavtal.
– Det här är centralt för kostnadseffektiviteten, påpekade Anders Eriksson (ÅF).
Det höll Johan Ehn med om, men berättar också att det under hörandena kommit fram att det har varit svårt att åstadkomma ett gemensamt avtal.
– Men vi vill inte släppa de gemensamma avtalen.
Hur ska man lyckas fram ett nytt avtal utan att kostnaderna stiger, undrade Anders Eriksson.
– Hade man ett svar på det hade det redan gjorts, konstaterade Ehn.
Socialdemokraterna stöder förslaget, säger Barbro Sundback (S). Men hon skulle gärna se ett tydligare ledarskap i gymnasieorganisationen. Ett triumvirat bestående av två rektorer och en ekonomichef är inget hon sätter någon större tilltro till.
– För ett tydligare ledarskap måste det finnas någon som har det övergripande ansvaret, till exempel en förvaltningschef.


Inget skrivet i sten
Britt Lundberg påpekade att en strikt indelning i en studieförberedande och yrkesförberedande skola skapar två olika stora enheter. Ålands lyceum skulle ha runt 400 studerande, medan de övriga tillsammans kommer upp i 800.
– Man kan fundera på vad som ska vara yrkesförberedande och studieförberedande. Inget är skrivet i sten, tyckte också Johan Ehn.
Olof Erland (Lib) anser att det är viktigt att på något sätt särskilja sjöfartsutbildningen.
Landskapsregeringen kommer nu att arbeta vidare i enlighet med utskottsbetänkandet för att så småningom kunna presentera ett resultat, säger Britt Lundberg.
– Vi kommer att få hålla ett högt tempo för att få det här i kraft till hösten 2011.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax