DELA

Lagtinget diskuterade kulturarv

LAGTINGET. Ska Åland bli associerad medlem i FN-organet UNESCO?
Bland annat det diskuterades igår när lagtinget behandlade konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet.
– Konventionen hör till en av de viktigaste för självstyrelsen eftersom den berör språk och traditioner, sade lag- och kulturutskottets ordförande Katrin Sjögren (Lib) när hon i går presenterade utskottets betänkande i lagtinget.
Lagtinget ska ta ställning till de delar av konventionen som faller under landskapets behörighet. Om lagtinget ger sitt bifall innebär det att landskapsregeringen ska identifiera och dokumentera det immateriella kulturarvet. Lagutskottet skriver att arbetet kräver en del resurser och att landskapsregeringen därför borde involvera föreningar, högskolor och aktörer utanför Åland såsom institutet för de inhemska språken.
Dokumentationen ska sedan bli till en lista som skickas till UNESCO som är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur. I betänkande finns också ett förslag om att Åland, likt Färöarna, borde undersöka möjligheten att bli associerad medlem i UNESCO. Kulturminister Johan Ehn (M) tycker att ett associerat medlemskap i UNESCO verkar intressant.
– Det är inte så kostsamt att bli medlem men ska man vara med så måste man sköta det och det kräver resurser på hemmaplan. Vi ska överväga för och nackdelar och jag ger inget klart och tydligt svar i det här skedet, sade Ehn i lagtingsdebatten.
Roger Jansson (M) sade sig ha blivit inspirerad av diskussionen och tog upp vårfågeljakten som en av Ålands största immateriella kulturarv.
– Vi har ett EU-direktiv som säger att vårfågeljakt inte längre är möjligt. Hur gör man när ett EU-direktiv strider mot en FN-konvention? Det är värt att lyfta i sammanhanget.
Läs mer i papperstidningen!

Alfons Röblom