DELA

Lagstridigt stoppa trålarna

Yrkesfiskare i Finland och Sverige ifrågasätter nu Ålands behörighet inte bara vad kontrollen av de två västkusttrålarna beträffar utan också existensen av hela skyddszonen.
– Vi får definitivt kontrollera fartyg men frågan om vem som egentligen får fiska i området är däremot något oklar, svarar fiskerichefen.
Landskapsregeringen och sjöbevakningen har på det gravaste brutit mot internationell havsrätt, mot EUs fiskerilagstiftning och mot svenska fiskares rättigheter.
Det anser Finska vikens yrkesfiskare som i ett pressmeddelande, undertecknat av Seppo Partanen, påpekar att Åland via Finland borde ha fått skyddsområdet godkänt i EU för att det överhuvudtaget skulle vara giltigt.
– Eftersom det inte har skett kan inte heller de svenska yrkesfiskarna veta att det råder ett fiskeförbud, hävdar Partanen.


Gemensam fråga
De svenska yrkesfiskarna är inne på helt samma linje.
– Vi har aldrig fått information om att det finns dylika bestämmelser eller en skyddszon söder om Åland och vi ifrågasätter Ålands behörighet i den här frågan, säger Fredrik Lindberg, ombudsman på Sveriges fiskares riksförbund.
– Fisket i Östersjön är ju en gemensam fråga för alla länder, inte bara en åländsk, säger Lindberg.
– Det är solklart att vi inte har brutit mot lagen, säger Olof Karlsson, chef för landskapets fiskeribyrå.
– Sjöbevakningen har rätt att ta in fartyg för kontroll, det är inget snack om saken. Vi har också rätt att bestämma om fredningsområden men restriktionerna gäller bara tredje land om de notifieras i EU och det har inte skett i det här fallet, säger Karlsson.


Bara åländska
Enligt honom var det aktuella fredningsområdet ursprungligen tänkt för åländska och finländska fartyg. Att området existerar är dessutom välkänt på jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors. Däremot har frågan hur man skall förhålla sig till utländska fiskefartyg först nu, i och med de svenska västkusttrålarnas fiske, aktualiserats.
– Det som också är lite oklart nu är om vår behörighet att bestämma om fisket egentligen bara gäller våra åländska fartyg och inte ens finländska, säger Karlsson.
– Nu gäller det att komma överens med ministeriet om förvaltningen av de gemensamma fiskeresurserna.
Näringsminister, vice lantrådet Jörgen Strand (fs) kommer även han att ta tag i frågan.
– Vi ska naturligtvis följa lag och ordning, jag ska nu sätta mig in i det här specifika fallet, säger han.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax