DELA

Lagstridig muddring blir polissak

En muddring i södra Mariehamn uppfyller inte de krav som ställdes då tillståndet beviljades.
Den som utfört muddringen har polisanmälts.
I mitten av juni ansökte en person om miljögranskning av muddring i kanalen mellan Svinö och Espholm i södra Mariehamn.
ÅMHM beslöt i slutet av juni att bevilja undantag från den regel som säger att ingen muddring skall utföras mellan mitten av april och sista augusti. Motiveringen var just det stora allmänintresset och samhällsnyttan och dessutom det faktum att man upptäckt att kanalen slammat igen först så sent som i maj.
Men ÅMHM ställde krav: I tillståndet sägs klart och tydligt att samtliga vattenägare i området bör godkänna muddringen, att skyddsgardiner skall användas som får avlägsnas bara i samråd med ÅMHM då vattnet klarnat och att muddermassorna placeras på land på ett sätt som förhindrar risken att de sprids till vattenmiljön.
Det hann inte ens gå en vecka efter att tillståndet beviljats innan boende vid Espholmskanalen klagade hos ÅMHM över att vattnet i området blivit helt grumligt och otjänligt. Miljömyndigheten inspekterade omedelbart platsen bara för att konstatera att kraven i tillståndet inte hade uppfyllts. Några skyddsgardiner hade överhuvudtaget inte använts.
ÅMHM gjorde en anmälan om överträdelse och muddringen utreds nu av polisen.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen