DELA

Lågskärsbyggnader i dåligt skick

Fyren och de andra byggnaderna på Lågskär är i genomgående dåligt skick. Jörgen Eriksson på Ålands fågelskyddsförening tycker att landskapsregeringen borde ta tag i underhållet.
Takrenoveringen på fyrvaktarbostaden och magasinbyggnaden på Lågskär har skjutits upp till sensommaren. Ålands fågelskyddsförening mottog i fjol 25.000 euro i Paf-medel för att genomföra renoveringen.
Landskapsregeringens naturvårdsintendent och medlem i fågelskyddsföreningen Jörgen Eriksson berättar att takmålningen inte blev av förra sommaren då föreningen fick in bara ett anbud, som de fann för kostsamt.
Han tycker att landskapsregeringen borde ta tag i underhållet och iklä sig sjöfartsstyrelsens gamla roll. Lågskär är Natura 2000-område, vilket dessutom gör det till landskapets skyldighet. Han menar att landskapsregeringen måste förhandla med staten om övertagande av byggnaderna..
– Lågskär är norra Europas förnämsta fågelstation så vi kommer inte att lägga ned. Fågelskyddsföreningen kunde sköta det löpande underhållet, säger Jörgen Eriksson.
Landskapsregeringens ansvariga tjänstemän på byggnadsbyrån kunde inte nås för en kommentar då de är på semester och kansliminister Gun-Mari Lindholm svarar att hon inte är insatt i ärendet.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson